Asp.Net ile kullandığımız dosya ve klasör tipleri nelerdir

Visual Studio üzerinde bir Asp.Net projesi oluşturduğumuzda Sağ tarafta Solution Explorer penceresi  içerisinde, projede yer alan dosyalar ve klasörler  bulunur ve bunların kendine özel uzantıları vardır.

.aspx  : HTML kodlarını, sunucu kontrollerini ve kullanıcı kontrollerini içerir.Metin tabanlı bir dosya biçimidir. Temel işlemlerin yapılacağı ve kullanıcıların görüntüleyebileceği dosyalardır.Web formlarının hazırlandığı dosya tipidir. HTML kısmında sayfa içerisindeki içeriklerin nerede ve nasıl bulunacağı belirlenir.<script> kısımları içerisinde  .NET ortamındaki herhangi bir dil ile kodlar yazılabilir

.ascx:  Yapısı bir aspx dosyası ile benzerdir.Web sayfaları içerisindeki kullanıcı kontrolü dosyalarıdır..aspx dosyalarında bulunan <html>, <head> ve <body> gibi HTML elementleri ascx dosyalarında yer almamalıdır. Bu dosyalar tek başlarına çalıştırılamazlar, sadece aspx veya master uzantılı dosyaların içinde bir kontrol olarak kullanılabilirler

.asax : Uygulamanın ilk başlaması, Uygulamada hata oluşması olayları gibi yakalamak için kullanır. Yakalanan olaya göre işlemler yapılmasını sağlar. Uygulamalarda varsayılan olarak Global.asax dosyası kullanılır.

.asmx: Web servisleri dosyalarıdır. XML kullanan dosyalar için kullanılırlar.

.vb : Visual Basic.Net kod  sayfalarının uzantısı .vb dir. Bu dosyalar .aspx sayfalarının içerisinde bulunur

.cs  : C# kod  sayfalarının uzantısı .cs dir. Bu dosyalar .aspx sayfalarının içerisinde bulunur

.skin : Site görünümlerinin ayarlanabileceği stil dosyalarıdır. Bu dosyalar, App_Themes adındaki  klasör içerisine oluşturulan tema      klasörlerinde saklanır

.dll : Derlenmiş kütüphane dosyalarıdır. Derlenmiş kütüphaneler Bin dosyalarında saklanır

.resx: Site içerisindeki metin, ikon, resim içerikli dosyaları saklayan XML formatındaki dosyalardır.Farklı diller için uygulama geliştirirken bu kaynak  dosyası kullanılmaktadır

.master: Aspx sayfaları için temel şablon olarak kullanılan dosyalardır.Temel şablon sayfalarına MasterPage adı verilir

web.config: Projedeki genel ayarları içerir.Xml tabanlıdır.

sitemap: Menü kontrollerinin çalışması için gerekli bilgileri içeren XML tabanlı dosyalardır

Global.asax: Application ve session   ile ilgili modülleri barındırır

     Asp.Net Klasör Tipleri

Bin  => İçerisinde web uygulamasında kullanılacak derlenmiş  dll dosyalarını bulundurur. Bir web sayfası çalışırken, sunucu ilk olarak bu klasör içerisindeki kod kütüphanelerine bakarak sayfaları arar

App_Code  => Derlenmemiş kod dosyalarını içerisinde tutar. Bu klasörde .cs, .vb gibi sınıf ve kod dosyaları  bulunabilir. Çalışma zamanında bu klasördeki kodlar derlenir ve sonraki isteklerde derlenmiş kodlar çalıştırılır

App_Themes  =>  Web uygulaması içerisinde kullanılacak temaları saklar. Bu temaların içerisinde de .skinve .css dosyaları bulunur

App_Data  => Uygulama kullanılacak olan SQL Server veritabanları (mdf), Microsoft Access (mdb veya accdb) ve XML gibi veri ile ilgili dosyaları içerir.

App_LocalResources  => Sayfa bazında kaynak  tanımlanırken kullanılan dosyaları saklar. Genellikle yerelleştirme işlemlerinin yapılacağı kaynak dosyalarını saklamak için kullanılır.

App_GlobalResources  => Bir web uygulamasında bütün dosyalar tarafından erişilebilen global kaynakların saklanması için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir