Asp.NET Mysql Bağlantısı

Asp.NET ile yazılım geliştiren yazılımcıların büyük bir çoğunluğu veritabanı olarak SqlServer’ı tercih etmektedir.
Fakat bu durum Asp.NET ile mysql bağlantısı kurulamayacağı anlamına gelmiyor.

Mysql bağlantısı oluşturmak için öncelikle projeye “MySql.Data.dll” kütüphanesini ekliyoruz.
Kütüphane ekleme işlemini Project->Add Reference diyerek listeden kütüphaneyi seçebiliriz. Eğer listede aradığımız kütüphane yoksa Nuget
kullanarak projeye dahil edebiliriz.

using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;

Bağlantıyı oluşturmadan önce yukarıdaki namespaceleri eklemeliyiz.
Namespaceleri ekledikten sonra SqlServer ile yaptığımız bir çok uygulamayı mysql ile de yapabiliriz.
Fakat bazı nesneleri kütüphaneye uygun olarak tanımlamalıyız.

MySqlConnection Con ; MySqlDataAdapter Adp; MySqlCommand Cmd; MySqlDataReader Read; gibi ..

Mysql bağlantı stringi olarak ” Server=localhost;User Id=root; Password=sifre; Database=veritabani; Pooling=false” kalıbını kullanarak kendi veritabanı bilgilerinizi belirtmelisiniz.

Aşağıdaki gibi bir örnekle veritabanındaki bir tablodan verileri çekebilirsiniz.

Con= new MySqlConnection("server=localhost; user id=root; password=sifre; database=veritabani; pooling=false;");
MySqlDataAdapter Adp= new MySqlDataAdapter("select * from Uyeler ", Con);
DataTable dt= new DataTable();
Adp.Fill(dt);
Datalist1.DataSource = dt;
Datalist1.DataBind();