Asp.net Session Tanımlama Ve Session Temizleme

SqlConnection baglanti=new SqlConnection("bağlantı yolu");
 
//Kullanıcı adı ve şifreyi alıp işletecek komut tanımlıyoruz
 
SqlCommand sorgu = new SqlCommand("select * from users  Where user='"+TextBox1.Text+"' and password='"+TextBox2.Text+"'", baglanti);
 
//Bağlantıyı açıyoruz.
 
baglanti.Open();
 
//Yukarıdaki sorguyu çalıştırıp. Seçilen verileri datareader nesnesine atıyoruz.
 
OleDbDataReader dr = sorgu.ExecuteReader();
 
if (dr.Read())
{
 
//Session süresini belirttik
Session.Timeout = 10;
Session["kullanici"] = TextBox1.Text;
Session["oturum"] = "a1b2c3d4";
Response.Redirect("index.aspx");
}
else
{
Label2.Visible = true;
Label2.Text = "Hatalı Giriş!";
}
//yukarıdaki İşlemlerle bir session tanımladık.
//Şimdi kullanıcı çıkışa bastığında session'ı temizleyelim
Session.RemoveAll();
if (Session["oturum"] == null)
{
Response.Redirect("Default.aspx");
}
else
{
Response.Redirect("index.aspx");
}

One thought on “Asp.net Session Tanımlama Ve Session Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir