C# Resim Base64’e Çevirme

Nedir bu Base64 derseniz en yalın tanımıyla ; Base64 sadece ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına olanak tanıyan bir kodlama şemasıdır.

Detaylı bilgi için google’da fazlasıyla kaynak mevcut.

C# ile picturebox’da görüntülenen bir resimi base64’e çevirmek için aşağıdaki kodlar işimizi görücektir.

ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(pictureBox1.Image);
Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage(bmp);
g.DrawImage(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), 0, 0,
bmp.Width, bmp.Height, GraphicsUnit.Pixel, imageAttr);
System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();
bmp.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
byte[] byteImage = ms.ToArray();
Convert.ToBase64String(byteImage)

One thought on “C# Resim Base64’e Çevirme

Comments are closed.