C# String Metodları (SubString, Trim, IndexOf, LastIndexOf)

String methodları uygulamalarımızda sıkça ihtiyaç duyduğumuz methodlardır.

– String içerisinde belli karakterler arasını alma (SubString)

– Bir String içerisinde başlangıçtaki ve bitişteki boşlukları silme (Trim)

– String içerisinde belli bir karakteri yada kelimeyi aramak (IndexOf)

– String içerisinde belli bir karakteri yada kelimeyi sondan başlayarak aramak (LastIndexOf)​

​SubString Methodu

Aşağıdaki method 0.karakter ile 13. karakter arasını alır. “salihulukoylu” kısmını yazdırır.

string kelime = "salihulukoylu.com";
Label1.Text =kelime.Substring(0,13));

Trim Methodu

Aşağıdaki method kelimenin başındaki ve sonundaki boşlukları alır.

string kelime = " salihulukoylu.com ";
Label1.Text = kelime.Trim();

IndexOf Methodu

Aşağıdaki methodlardan ilk kullanılan methodda Tek tırnak içerisinde yazıldığında char türünde karakterin kaçıncı sırada olduğunu bize integer olarak verir.
İkinci method çift tırnak ile yazıldığınızda string türünde arama yaparak sonucu bize integer olarak verir.

string kelime = " salihulukoylu.com ";
Label1.Text = kelime.IndexOf('.');
 
string kelime = " salihulukoylu.com ";
Label1.Text = kelime.IndexOf("com");

LastIndexOf Methodu

Aşağıdaki kelimenin içerisinde 2 tane “/” bulunmaktadır.LastIndexOf methodu bize en sondaki “/” karakterin integer değerini verir.

string kelime = " salihulukoylu.com/blog/deneme";
Label1.Text = kelime.LastIndexOf('/');

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir