Php implode fonksiyonu kullanımı

Php’de implode() fonksiyonu explode() fonksiyonunun tam tersi işlev görür.
Explode() fonksiyonununda stringi belirlenen ayraça göre bölerek diziye atabiliyorduk.
İmplode() fonksiyonunda ise dizideki elemanları birleştirip bir string elde ediyoruz.
Genelde 2 parametre alarak kullanılır.

Syntax yapısı ;

implode(separator,array)

seperator: Opsiyoneldir.Dizi elemanları arasında karakter ekleyebilirsiniz.
array: Zorunludur.

Aşağıdaki örnekte detaylı kullanımını görebilirsiniz

$dizi = array("blog.","salihulukoylu.","com");
echo implode($dizi); // blog.salihulukoylu.com
echo implode(" ",$dizi); //blog. salihulukoylu. com
echo implode("+",$dizi); // blog.+salihulukoylu.+com
echo implode("-",$dizi); // blog.-salihulukoylu.-com

One thought on “Php implode fonksiyonu kullanımı

Comments are closed.