Php number_format() Fonksiyonu

number_format() fonksiyonu sayıları binlik bölümlere ayırmamıza yardımcı olur.
Özellikle e-ticaret uygulamalarında fiyatları belirli formatlarda yazdırmak için kullanılır.

$x = 1250;
echo number_format($x) // 1,250 olarak yazdıracaktır
 
$x = 1250;
echo number_format($x,2) // 1,250.00 olarak yazdıracaktır
 
$y = 1234.56
echo number_format($y) // 1,235 olarak yazdıracaktır
echo number_format($y,2,',','.')//1.234,56 olarak yazdıracaktır

Sayılardan bahsetmişken ihtiyaç halinde kullanabileciğimiz bir kaç tane matematik fonksiyonunu da belirtelim

floor(),ceil(),round
echo floor(25.7455)//noktadan sonraki değeri dikkate almaz çıktı : 25
echo ceil(25.7455)//Küsüratı bir üste yuvarlar. Çıktı :26
echo round(25.7455)//Noktadan sonraki sayı 5 den büyükse bir üst sayıya çevirir çıktı : 26