SQL @@ERROR Kullanımı

MSSQL’de yazdığımız procedure yada functionlarda hataları yakayabilmek için @@ERROR fonksiyonunu kullanabiliriz.
@@ERROR fonksiyonu yazdığım query’lerde hata varsa geriye 0’dan büyük bir değer döndürecektir.
Fonksiyonu kullanırken fonksiyonunun bize döndürdüğü değeri görebilmek için bir değişken tanımlamalıyız.

DECLARE @ERRORMESSAGE INT;
DROP TABLE Personal;
SET @ERRORMESSAGE = @@ERROR;
IF @ERRORMESSAGE > 0
BEGIN
PRINT 'Bir hata meydana geldi.'
PRINT @ERRORMESSAGE;
PRINT @@ERROR;
END;

Yukarıda ki kod örneğinde ERRORMESSAGE isimli INT bir değişken tanımladık.
Daha sonra veritabanında varolmayan “Personal” tablosunu silmek istedik.
Varolmayan bir tabloyu silinemeyeceği için bir hata mesajı verecektir.
@@ERROR fonksiyonunu değişkene setledik.
Daha sonra IF kontrolü ile ERRORMESSAGE değişkenini kontrol ettik.
Eğer bir hata mesajı oluşursa bunu ekrana yazdırmasını istedik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir