SQL İki Tarih Arası Sorgulama

Sql server ile iki tarih arasındaki farkı alarak tarih bazlı işlemler yapmak isteyebiliriz.
Son 1 haftanın satış raporunu göstermek gibi..
Sql serverda tarihler arasındaki farkı alabilmemiz için DATEDIFF fonksiyonu mevcuttur.
DATEDIFF fonksiyonu 3 parametreye ihtiyaç duyar.

DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate )

1 haftalık satış raporu almak istediğimizde where koşuluna aşağıdaki kodu ekleyerek istediğimiz sonucu alabiliriz.

DATEDIFF(DAY, Tarih, getdate()) BETWEEN 0 AND 7

Ya da..
Yapılan bir işlemin üzerinden ne kadar zaman geçtiğini belirmek istersek aşağıdaki partdate fonksiyonlarını kullanabiliriz.

SELECT OdemeTarihi, GETDATE() GuncelTarih,
DATEDIFF(YEAR,OrderDate,GETDATE()) AS "Yıl Geçti",
DATEDIFF(MONTH, OrderDate, GETDATE()) AS "Ay Geçti",
DATEDIFF(DAY,OrderDate,GETDATE()) AS "Gün Geçti"
FROM Siparisler
WHERE SiparisID = 1000
Posted Under